Al VII-lea Congres naţional „Hristos împărtăşit copiilor“

18 septembrie 2014

Reprezentanţi ai Patriarhiei Române, Fundaţiei World Vision România, consilieri eparhiali şi inspectori responsabili cu cateheza parohială s-au întrunit ieri, 17 septembrie, la cel de-al VII-lea Congres naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, care a avut loc la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“, din incinta Mănăstirii Caraiman - Buşteni. Întrunirea se încheie astăzi, 18 septembrie, cu şedinţa trimestrială „Alege şcoala!“.

Arhiepiscopul Lucian Florea şi stăruinţa sa pentru Aşezămintele Româneşti din Ţara Sfântă

18 septembrie 2014

La 30 august 2014 s-au împlinit zece ani de când a trecut la cele veşnice Ar­hi­e­pis­copul Lucian Florea. Înainte de a fi Episcop-vicar misionar pen­tru românii stabiliţi în Eu­ro­pa şi apoi Episcop-vicar al Ar­hi­e­piscopiei Sibiului sau Arhi­e­pis­cop al Tomisului, Lucian Florea a slujit vreme de un deceniu Aşe­zămintele Româneşti din Ţara Sfântă. Întâmpinase vremuri grele, clădirea Repre­zen­tanţei Patriarhiei Române din Ieru­sa­lim era încă rechi­zi­ţi­o­na­tă, în urma hotărârii Gu­ver­nului britanic din anul 1939.

Însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti în vizită la Patriarhia Română

18 septembrie 2014

În ziua de 17 septembrie 2014, la Reşedinţa Patriarhală, Prea­fericitul Părinte Pa­triarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe domnul Dean Thompson, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei Sta­telor Unite ale Americii la Bucureşti.

Al VI-lea Congres al facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română, la Arad

18 septembrie 2014

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad, va fi organizat, în perioada 21-23 septembrie, al VI-lea Congres al facultăţilor de teologie din cadrul Patriarhiei Române, manifestare academică la care vor participa reprezentanţi ai tuturor facultăţilor şi departamentelor de teologie ortodoxă din cuprinsul ţării. Această manifestare se va desfăşura sub genericul: „Teologie şi misiune. Rolul facultăţilor de teologie în contextul misiunii parohiale“.

Pelerinaj cu moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu

18 septembrie 2014

Sâmbătă şi duminică, credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei vor avea ocazia să cinstească moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, care vor fi aduse în pelerinaj de la Biserica „Sfântul Gheorghe“-Nou din Capitală, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Să-mi fie Împărtăşania aceasta spre bucurie, sănătate şi veselie“

18 septembrie 2014

Atunci când primim un dar, primul lucru pe care îl facem este să mulţumim, arătând astfel aprecierea şi recunoştinţa noastră. Cu atât mai mult se cuvine să facem aceasta imediat după ce am primit Trupul şi Sângele lui Hristos. De aceea, Sfinţii Părinţi ne-au lăsat şi câteva rugăciuni inspirate, menite pentru a mulţumi într-un mod minunat lui Dumnezeu pentru împărtăşirea noastră cu Sfintele Taine.

Posibilă reducere a TVA şi la alte alimente

18 septembrie 2014

Autorităţile au anunţat ieri efectele reducerii TVA la produsele de morărit şi panificaţie, unul dintre beneficiile generate fiind reducerea evaziunii fiscale cu 20%. Guvernul vrea să extindă reducerea TVA şi la alte alimente.

Din ediţiile precedente